Xueye Campus

No.48,Xueye Road,Pudong District, Shanghai

TEL:+86 21-58869990

 

 

 

Kangqiao Campus

No.468,Kangwu Road,Pudong District, Shanghai

TEL:+86 21-58255829

 

 

SUIS PDSL CAMPUS

No.1515,Sanlin Road,Pudong District, Shanghai

TEL:+86 021-55800228

 

Xiehe Education

No.1819,Wuzhong Road,Minhang District, Shanghai

TEL: +86 21-34317858